Forside

Nyt på hjemmesiden:


07.11.20: Generalforsamlingen 2020 gennemføres i år på grund af Covid-19 pandemien som en mailbaseret generalforsamling. Medlemmerne af klubben har fra vores sekretær Martin modtaget mail med dagsorden, “referat” og regnskab. Martin skal have svar tilbage senest d. 22. november 2020 klokken 20.00.

25.10.20: NB. De nyeste stramninger af forholdsregler mod Covid-19 har medført, at bestyrelsen har set sig nødsaget til at AFLYSE den planlagte Generalforsamlingen og vintermødet d. 31.10.20 i Vejle. Nærmere informationer følger.

03.10.20: Fartøjsregistret fra primo oktober. Se her.

23.09.19:
Drabant 30-sejlerne har en god, aktiv, lukket Facebook-gruppe (Drabant 30), hvor der blandt meget andet udveksles erfaringer ang. bådens vedligeholdelse.

17.09.19:
Ny hjemmeside.

Bestyrelsen

Formand

Niels Hofman Hansen (Djunken 7)

Dybdalgårdvej 22

5750 Ringe

Tlf: 30 66 57 06

Mail: niels@hofmanhansen.dk

Sekretær:

Martin Raal (D 53 Holli)

Mester Eriksvej 95

9000 Aalborg

Mobil: 26 22 15 99

Mail: martinraal@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Steen Lundager (D 42 Magdalene)

Saugskær Allé 7

5700 Thurø, Svendborg

Tlf: 23 63 94 88

Mail: Lundager.Steen@gmail.com


Kasserer (ikke i bestyrelsen)

Tove Fisker (D 7 Bell)

Ådalsparken 28

3600 Frederikssund

Tlf: 47 38 35 52

Mobil: 25 12 29 97

Mail: j.fisker@vip.cybercity.dk

Webmaster (ikke i bestyrelsen):

Chresten Klit (D 3 Dixi)

Havneøen 10, 1. tv,

7100 Vejle

Mobil: 20 11 53 45

Mail: chresten@klit.net

Beskyttet: For medlemmer

Dette indhold er adgangskodebeskyttet. For at se det, indtast venligst din adgangskode nedenfor: