Klubbens aktiviteter

Træf/møde:

Bestyrelsen forslår, at vi reserverer Kristi Himmelfart ”ferien” fra den 13. til 16. maj 2021 til træf og generalforsamling for 2021. Havnen/stedet er ikke fastlagt endnu og vil blive oplyst senere.