Medlemskab og kontingent

Drabant 30 klubben optager ejere af Drabant 30-både som aktive medlemmer. Hvis du er ejer af en af de 62 Drabant 30-både, der er bygget i alt, vil vi naturligvis gerne have dig som medlem.

Andre interesserede kan optages som passive medlemmer uden stemmeret

Medlemsskab koster 200kr. pr. år (dog halv pris for passive medlemmer).

Ønsker du at blive medlem, kan du henvende dig til klubbens sekretær, som også kan give dig koden til hjemmesiden.

Klubben har i årenes løb udnævnt 4 æresmedlemmer:

1. Tonny og Hjørdis Nilling (2004) og i 2005

2. Egon og Hanne Lenskjold (D5 Skjold)

3. Arne og Kirsten Nielsen (D52 Martha)

4. Jeppe og Tove Fisker (D6 Bell)

Indbetaling af kontingent:

Kontingentet er 200 kr. pr. båd (dog halv pris for passive medlemmer). Det skal ifølge vedtægterne være betalt inden udgangen af april.

Indbetalingen foregår via mobil pay.  6111YS  ”Drabant 30 2024”

Betaling inden udgangen af April.

Vore medlemmer udenfor Danmark skal kontakte vores kasserer Michael  Wilhelmsen som vil sende nærmere instruktioner angående betaling.

Our members outside Denmark must contact our new cashier Jørgen Hjortshøj Nielsen, who will send instructions on how to pay. His email address is: skipperpangel@gmail.com