Medlemskab

Drabant 30 klubben optager ejere af Drabant 30-både som aktive medlemmer. Hvis du er ejer af en af de 62 Drabant 30-både, der er bygget i alt, vil vi naturligvis gerne have dig som medlem.

Andre interesserede kan optages som passive medlemmer uden stemmeret

Klubben har 3 æresmedlemmer

Medlemsskab koster 150 kr. pr. år (dog halv pris for passive medlemmer) 

Ønsker du at blive medlem, kan du henvende dig til klubbens sekretær, som også kan give dig koden til hjemmesiden.

Klubbens bankkonto:

Fra 1. december 2020 hæver Nordea gebyret for foreningskonti fra 300 kr. til 1.000 kr. Det er meget for vores lille klub og kontoen bliver lukket i løbet af november. Der kan derfor ikke længere indbetales til denne konto.

I stedet er der oprettet en konto i Mobile Pay. Box. Der kommer mere information ud senere om fremgangsmåde, når der skal betales kontingent for 2021.

Iflg. klubbens vedtægter skal kontingentet være betalt inden udgangen af april.

Læs Drabant 30 klubbens vedtægter her.